Rozwój dziecka

Kto może prowadzić zajęcia pozalekcyjne?

Chcesz zapisać dziecko na zajęcia pozalekcyjne i zastanawiasz się, czy to dobry pomysł? Zależy Ci na tym, aby nauczyciel lekcji dodatkowych był wykwalifikowany? Dowiedz się, kto może prowadzić zajęcia pozalekcyjne i dowiedz się, jaki rodzaj dokształcania sprawdzi się najlepiej dla Twojego dziecka.   

Zajęcia pozalekcyjne – czym są i jaką pełnią funkcję?

Za zajęcia pozalekcyjne uznawane są każdego rodzaju aktywności dla dzieci organizowane zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią, które nie wchodzą w skład obowiązkowego programu szkolnego. Mają one charakter fakultatywny, a więc ich zadaniem jest rozwój zainteresowań najmłodszych, poszerzanie i zdobywanie wiedzy czy przygotowywanie do ważnych egzaminów. Niekiedy zajęcia pozalekcyjne są bezpłatne, czasem jednak wymagają uiszczenia określonej opłaty.

Zajęcia dodatkowe, w zależności od tego, jaką funkcję pełnią, dzielone są na kategorie. Do najczęściej wybieranych należą:

 • zajęcia korekcyjno-społeczne – mają charakter terapii pedagogicznej, a ich celem jest korygowanie i kompensowanie różnego rodzaju czynników związanych z koniecznością indywidualizacji zadań, szybkim rozpraszaniem się, małą samodzielnością, zaburzeniami psychoruchowymi,
 • zajęcia logopedyczne – ich celem jest skorygowanie nieprawidłowej wymowy w sferach fonetycznej, leksykalnej lub/i gramatycznej,
 • zajęcia sportowe – przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać się pod względem określonej dyscypliny sportowej, ale również tych, którym zależy na aktywnym zorganizowaniu czasu wolnego, rozwijają nie tylko fizycznie, ale i umysłowo i społecznie, 
 • zajęcia muzyczne – uczęszczają na nie dzieci uzdolnione muzycznie lub te, które chcą mieć styczność z szeroko pojętą muzyką, do najczęściej wybieranych ćwiczeń tego rodzaju są nauka gry na instrumencie, nauka śpiewania, obecność w chórze,
 • zajęcia plastyczne – obejmują różne formy aktywności i umożliwiają dziecku własną ekspresję, ćwiczenia związane z lepieniem, wycinaniem, rysowaniem, malowaniem doskonale rozwijają zdolności manualne dzieci,
 • zajęcia taneczne – młodsze dzieci uczą się choreografii za pomocą zabaw, starsze natomiast rozwijają swoje umiejętności na bardziej zaawansowanym poziomie, zakres tańca zależy od zainteresowań dziecka i może to być np. taniec współczesny, taniec towarzyski, jazz, hip-hop itd.,
 • zajęcia chemiczne – podczas takich warsztatów dzieci mają szansę przeprowadzić doświadczenia chemiczne i/lub uczestniczyć w pokazach naukowych; zajęcia chemiczne pozwalają zrozumieć wiele zjawisk i procesów zachodzących wokół nich, a nauka poprzez zabawę świetnie rozwija zarówno ich wiedzę, jak i kompetencje miękkie,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – ich celem jest poprawienie funkcjonowania dziecka w społeczeństwie oraz nauka zachowań pożądanych i społecznie akceptowanych. 

Kto uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne?

W zależności od tego, jakie potrzeby ma dane dziecko, można je zapisać na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Najczęściej na lekcje dodatkowe uczęszczają:

 • uczniowie specjalnie uzdolnieni,
 • dzieci posiadające zainteresowania w zakresie prowadzonych zajęć (lekcje przedmiotowe, koła zainteresowań),
 • uczniowie wymagający aktywności uzupełniających (mający kłopoty w nauce, dzieci z dysfunkcjami).

Nie wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkół, do jakich uczęszczają dzieci. Niekiedy dzieje się to również poza tym terenem, w tym między innymi:

 • na halach sportowych, 
 • w bibliotekach,
 • w teatrach,
 • w muzeach,
 • w lokalnych uczelniach wyższych,
 • w szkołach muzycznych,
 • w domach kultury,
 • w świetlicach wiejskich. 

Zajęcia pozalekcyjne – kto je prowadzi? 

Najczęściej zajęcia pozalekcyjne prowadzą nauczyciele, którzy specjalizują się w danej dziedzinie. Specjaliści różnią się w zależności od aktywności i rodzaju lekcji. Niekiedy poza szkolną kadrą pedagogiczną, zadania tego podejmują się osoby niezwiązane ze szkołą. 

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – najczęściej pedagodzy, niekiedy nauczyciele,
 • zajęcia logopedyczne – logopedzi,
 • zajęcia sportowe – instruktorzy fitness, nauczyciele WF-u, sportowcy, trenerzy, 
 • zajęcia muzyczne – specjaliści z zakresu muzykologii (np. nauczyciele gry na instrumencie, nauczyciele rytmiki, nauczyciele kształcenia słuchu, dyrygenci, nauczyciele śpiewu),
 • zajęcia plastyczne – nauczyciele, malarze, rysownicy, rzeźbiarze,
 • zajęcia taneczne – instruktorzy tańca,
 • zajęcia chemiczne – nauczyciele chemii, specjalnie przygotowani do tego warsztatowcy,
 • zajęcia matematyczno-fizyczne – nauczyciele nauk ścisłych, korepetytorzy,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – psycholodzy, terapeuci. 

Zapisując swoje dziecko na zajęcia pozalekcyjne, dobrze jest upewnić się, że są one prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie do tego kwalifikacje. Warto również sprawdzić, czy specjalista ma doświadczenie w pracy z dziećmi. Niekiedy do prowadzenia tego rodzaju lekcji konieczne jest dodatkowe uprawnienie z zakresu przygotowania pedagogicznego. Kursy czy studia w tym zakresie umożliwiają zdobycie wiedzy na temat przebywania z najmłodszymi, a także rozpoznawania ich potrzeb oraz umiejętnego odpowiadania na nie. Nie ma wątpliwości co do tego, że zajęcia pozalekcyjne doskonale zapełniają wolny czas dziecka, poszerzając tym samym nie tylko jego umiejętności i zainteresowania, ale również kompetencje społeczne.

To również może Cię zaciekawić: