Rozwój dziecka

Jak pomóc dziecku, które ma problemy z nauką?

Zdarza się, że nawet najpilniejszy i najbardziej sumienny uczeń w szkole zaczyna mieć problemy z nauką. Dziecko czasem ma trudności z przyswojeniem nowego materiału – szczególnie jeśli zagadnienia są przedstawiane po raz pierwszy. W sytuacji, kiedy w dzienniku pojawiają się słabsze oceny, a wykonywane przez ucznia zadania są na niskim poziomie – nauczyciele powinni porozmawiać z dzieckiem (jeśli pozwala na to wiek) oraz z rodzicem, który w dużej mierze jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie. Nauka szkolna czasem potrafi być prawdziwym wyzwaniem, jednak jeśli ten stan utrzymuje się przez długi czas, to z pewnością powinni dowiedzieć się o tym rodzice dziecka. 

Najczęstsze przyczyny problemów z nauką – jakie są?

Niezależnie od kontekstu sytuacji – jeśli dąży się do pewnych rozwiązań, to w pierwszej kolejności należy poszukać źródła problemu. Samo obserwowanie dziecka na zajęciach lekcyjnych nie zawsze jest skuteczne, dlatego że problemy szkolne mogą mieć związek z tym, jak dziecko funkcjonuje poza murami szkoły. Aby się o tym dowiedzieć, wychowawca klasy lub psycholog szkolny powinien porozmawiać z rodzicami lub opiekunami ucznia. Wśród przyczyn szkolnych problemów najczęściej wymienia się: 

  • brak dobrego miejsca do nauki, m.in. niewygodny stół zamiast biurka oraz niedostateczne oświetlenie, 
  • złe planowanie czasu wolnego w domu – nauka w godzinach wieczornych, gdy dziecko jest zmęczone i nieuważne,  
  • występujące w domu problemy rodzinne lub wychowawcze, 
  • konflikty z rówieśnikami w klasie, które wzmacniają stres na zajęciach lekcyjnych, 
  • narastające zaległości związane z nieobecnością w szkole, np. z powodu długiego stanu chorobowego, 
  • trudności z koncentracją uwagi lub nauką, które są charakterystyczne dla takich zaburzeń, jak ADHD czy dysleksja. 

Nauka szkolna może być ogromną trudnością dla dzieci z pewnymi zaburzeniami – w celu uzyskania diagnozy warto ocenić stan i funkcjonowanie dziecka z doświadczonym psychologiem. Trafne orzeczenie specjalisty nie jest wyrokiem, ale pomaga dziecku poradzić sobie z wyzwaniami, które do tej pory znacznie przekraczały jego możliwości. 

Co powinni zrobić rodzice, gdy ich dziecko ma problemy w szkole?

Trudności w szkole są nieodłącznym elementem edukacji. Jeśli przyczyny problemów z nauką zostały sprecyzowane, to można zająć się interwencją w tym kierunku. Warto pamiętać, że dziecko ma prawo mieć gorszy czas – zdarza się, że uczeń ma trudności w szkole spowodowane gorszym samopoczuciem lub ciężką sytuacją rodzinną. W takim przypadku należy dać dziecku czas na nadrobienie zaległości oraz bezwzględnie wspierać je w trudnym czasie. Rodzic ma za zadanie być obecnym, pomagać w odrabianiu lekcji, a także kontrolować, jak mijają potomkowi godziny spędzane w szkole. 

Jak zmotywować dziecko do nauki?

Jeśli uczeń zaczyna mieć większe problemy z nauką, to znacznie wzrasta u niego niechęć do odrabiania lekcji, a nawet uczestnictwa w zajęciach szkolnych. Dlaczego tak się dzieje? W takiej sytuacji dziecko ma poczucie, że nie jest w stanie sprostać postawionym zadaniom. Popełniane w szkole błędy mogą być przyczyną spadku poczucia własnej wartości. Co więcej, w klasach mogą znaleźć się uczniowie, którzy szybko wyśmieją niepowodzenia innych. Warto pamiętać, że to zadaniem rodzica jest zmotywować dziecko – w końcu ta relacja opiera się na zaufaniu, bliskości i autorytecie. Aby pomóc dziecku przezwyciężyć problemy, warto podjąć odpowiednie kroki. Najlepszym pomysłem na pokonanie szkolnych trudności są m.in.:

  • korepetycje lub zajęcia indywidualne z konkretnego przedmiotu, z którym dziecko ma problemy, 
  • planowanie codziennej nauki oraz pomoc rodzica przy odrabianiu lekcji, 
  • niestandardowa, ciekawa forma zdobywania wiedzy, np. poprzez interesujące zajęcia pozalekcyjne lub warsztaty tematyczne (chemiczne, matematyczne, polonistyczne).

Co robić, gdy dziecko ma coraz większe problemy w szkole?

Jeśli uczeń ma trudności, które zaczynają martwić rodzica, to jego pierwsze zadanie jest oczywiste – powinien dać dziecku czas. Dzieci powinny mieć pewność, że opiekun będzie wspierał i pomagał im w przypadku niepowodzeń. Wtedy dużo łatwiej jest znieść trudną sytuację maluchom, które mają problem z opanowaniem skomplikowanego materiału. Rodzice mają też za zadanie zapewnić dziecku odpowiednie miejsce do nauki – ciche, z wygodnym krzesłem oraz odpowiednim dla oka oświetleniem. Tym, co doskonale rozwiązuje związany ze szkołą stres, jest nauka w domu poprzez zabawę. Mimo że materiał jest identyczny, dziecko radzi sobie z nim znacznie lepiej. Domowe aktywności w swobodnej atmosferze mogą przyczynić się do lepszych wyników w szkole – zaangażowani rodzice dziecka odgrywają tutaj nieocenioną rolę!