facebook instagram

Warsztaty w Świątnikach Górnych

Warsztaty w Świątnikach Górnych

23.09.2019

Zapraszamy na warsztaty chemiczne w SP w Świątnikach Górnych

godz. 13:00-13:45

TERMINY:

 1. 1. 4.10
 2. 2. 18.10
 3. 3. 8.11
 4. 4. 22.11
 5. 5. 13.12
 6. 6. 10.01
 7. 7. 24.01
 8. 8. 14.02
 9. 9. 28.02
 10. 10. 13.03
 11. 11. 27.03
 12. 12. 17.04
 13. 13. 8.05
 14. 14. 22.05
 15. 15 .5.06

Czas trwania: 45 minut

Cena: 30,00 zł za spotkanie
Możliwość płatności gotówką w dniu warsztatów lub przelewem jako KARNET na 7 spotkań
I semestr 196,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych)


Prosimy o dokonanie płatności na konto:
Joanna Materowska ChemicAl World
ING BANK ŚLĄSKI: 96 1050 1445 1000 0097 0506 7537
TYTUŁ: Nazwa placówki Imię i nazwisko dziecka

Zapisy na wydarzenie są obowiązkowe.

Zapisu można dokonać przez formularz kontaktowy na stronie przez formularz, telefonicznie: 570-075-900 lub mailowo: biuro@chemical-world.pl.